Afspraak is afspraak!

Daar zal iedereen het waarschijnlijk wel mee eens zijn. Niets zo erg als mensen, die zich niet aan hun afspraken houden.

In het maatschappelijke verkeer is dat net zo. Bij “zakelijk verkeer” gaat het meestal om afspraken tussen twee (of meer) ondernemers.

Maar ook tussen ondernemers en consumenten worden afspraken gemaakt. En zelfs tussen consumenten onderling.

Heeft een leverancier toegezegd bepaalde zaken op een gegeven tijdstip te leveren, dan verwacht u terecht, dat die toezegging wordt nagekomen.

Als dat niet het geval is (te laat, te weinig of verkeerde artikelen) kunt u op die toezegging terugkomen.

Maar dan is van belang, wat de specifieke afspraken waren. Was bijvoorbeeld sprake van overmacht? En: wat wordt precies onder “overmacht” verstaan?

 

En dan komt het vaak aan op schriftelijke vastleggingen als contracten en aanvullende voorwaarden. Daaruit blijkt vaak wie in welke mate voor de schade opdraait: de leverancier of de afnemer. Reuze saai, maar daarom niet minder belangrijk.

Stel, dat een leverancier zich met succes op overmacht kan beroepen, heeft u als afnemer maatregelen getroffen om de schade te beperken? Als u met de trein naar Schiphol wilt, maar de treinen rijden om de een of andere reden niet, dan wil de buurman u misschien brengen.

Door de diverse scenario’s eens door te lopen kunt u risico’s in kaart brengen en maatregelen treffen. Als u uw keuken wilt vernieuwen, moeten elektricien, loodgieter en installateur op het juiste moment aanwezig zijn, zodat alle werkzaamheden gestaag kunnen vorderen. En wat doet u als de levering van de keuken zelf niet of met een flinke vertraging geleverd wordt?

Staar u verder niet blind op een zeer lage prijs. Die besparing bent u misschien meteen kwijt, als de leveringsbetrouwbaarheid tegenvalt. Nog afgezien van een paar slapeloze nachten.

En als verlengstuk van het voorgaande natuurlijk: Hoe werkt het niet nakomen van afspraken door één van uw leveranciers door in uw relatie met anderen? Als uw leverancier zich op “overmacht” beroept, hoeft dat niet automatisch te betekenen, dat u zich in de relatie met derden óók in een situatie van overmacht bevindt. Kunt u in het vorige voorbeeld de loodgieter, elektricien en installateur afbellen? En tegen welke kosten?

Als laatste is het natuurlijk van groot belang de diverse afspraken goed te documenteren. En dat geldt natuurlijk voor de afspraken met leveranciers, maar ook voor de afspraken met anderen!

Vaak hoor ik dan, dat het toch “een kwestie van vertrouwen is”. Maar zoals een oud-collega van mij altijd zei: “Als je elkaar vertrouwt, kun je het ook zwart op wit zetten”.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.