Contact met overheidsinstellingen

Contact met de overheid; u zit er niet op te wachten maar ontkomt er niet aan. Denk aan de gemeente, de Belastingdienst, DUO, RDW, waterschap, provincie, politie, het CAK en ministeries.

Allemaal hebben ze hun eigen regels, hun eigen kenmerken en vooral hun eigen jargon. U moet zich maar aan hen aanpassen.

Maar als het contact niet zo soepel loopt, kunt u misschien hulp gebruiken.

Helaas wordt de burger bij een geschil met de overheid ook vaak afgescheept met een beroep op ‘de regels’, ‘het beleid’ of ‘jurisprudentie’. 

Toegegeven, dit betekent niet dat de beslissing niet juist is.

Maar het kan wel betekenen dat u het niet begrijpt en met een onbestemd gevoel blijft zitten.

En heeft u een klacht ingediend bij een overheidsinstantie, maar duurt de afhandeling erg lang? Reageert men niet of bent u het niet met het antwoord mee eens? Dan kunt u bezwaar en beroep aantekenen of de Nationale Ombudsman inschakelen.

In alle gevallen geldt, dat u zelf in actie zult moeten komen. De overheid kan immers achterover leunen. Bij R&S Consult is de ervaring aanwezig als het gaat om contacten met de overheid. Dit loopt vanaf aanvragen, klachten en bezwaar tot aan rechtszaken tegen de gemeente, UWV of Belastingdienst. Zo staat u er niet alleen voor. En indien nodig kan R&S Consult ook als gemachtigde optreden.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.