De verplichte AOV: terug van weggeweest.

Van arbeidsongeschiktheid spreken we als iemand voor langere tijd door ziekte geen volledig inkomen meer kan verdienen. Als het meezit is zo’n situatie tijdelijk, bijvoorbeeld na een zware operatie gevolgd door revalidatie.

Een achteruitgang in inkomen van een paar maanden is voor de meesten wel te overzien. Maar als die situatie blijvend is, hebt u een vangnet nodig.

Arbeidsongeschiktheid overkomt zo’n 10 % van de werkenden.  Voor werknemers is er de WIA (voorheen de WAO), die uitkeert na twee jaar ziekte.

Zelfstandigen moeten zelf voor een vangnet tegen arbeidsongeschiktheid zorgen. Op papier ziet dat er altijd prachtig uit. Mooie folders met wervende teksten, die het beeld oproepen, dat die verzekeraar zelfs gráág aan u uitkeert!

De praktijk blijkt een stuk lastiger. Vaak zijn er zoveel uitsluitingen, dat de verzekering eigenlijk weinig voorstelt. Ook de premie loopt vaak in de honderden euro’s; per maand wel te verstaan. In de media verschijnen vaak berichten van mensen, die een beroep deden op die AOV, maar afgewezen werden. Bijvoorbeeld omdat ze verzuimd hadden mee te delen, dat ze in hun jeugd een keer naar de KNO-arts zijn geweest. Schending van de inlichtingenplicht; een reden om de verzekering te beëindigen. Met een beetje geluk krijgt men dan de tot dan toe betaalde premie terug. Maar daarvoor was die verzekering niet afgesloten.

De hoge premies (denk aan enige honderden euro’s per maand) en de opstelling van verzekeraars bij een beroep op de verzekering weerhouden veel mensen ervan zo’n verzekering af te sluiten. Om de verzekeringsgraad onder zelfstandigen te verhogen, wil de regering een verplichte AOV te introduceren.

Maar zo’n verzekering was er al eens: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Die regeling heeft maar zes jaar bestaan. Veel verzekerden vonden de premie te hoog (8,8 %) en de uitkering was veel te laag (maximaal het sociale minimum; vaak lager). Wat er in de plannen veranderd is in vergelijking met die WAZ is nog onduidelijk. De premie zal iets lager worden (8 %) en de maximale uitkering wat hoger (het minimumloon).

Maar dan is er nog het probleem van de verzekeringsplicht. Stel, dat iemand de afgelopen decennia hard heeft gewerkt en veel heeft gespaard. Met enige tonnen op de bank is zo’n verzekering eigenlijk al niet meer nodig. Of wat te denken van mensen die nu al een WIA-uitkering hebben en daarnaast een kleine onderneming (dat mag overigens). Veel arbeidsongeschikter kun je vaak niet worden. In zo’n situatie moet men wel  premie betalen zonder ooit iets aan die verzekering te hebben.

Er wordt overigens gesproken over de mogelijkheid van een zgn. “opt-out”. Degenen, die al een goed vangnet hebben, zouden dan niet onder de verplichte verzekering vallen. De vraag is dan natuurlijk: wanneer is sprake van een goed vangnet? Hoe hoog moet een vrij beschikbaar vermogen zijn? Waar moet een reeds lopende AOV aan voldoen om te spreken van een goed vangnet?

De verzekeringsplicht zou alleen gaan gelden voor zgn. IB-ondernemers. En dus niet voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en genieters van bijverdiensten. Voor succesvolle IB-ondernemers kan dit een reden zijn een BV op te richten. En als u toch al in de afbouwfase van uw activiteiten zit, wordt de overgang van “winst” naar “bijverdiensten” aantrekkelijk.

Loopt u tegen uw AOW-leeftijd aan, dan speelt nog iets anders. Er zal in de nieuwe wet waarschijnlijk een flinke wachttijd gaan gelden. Die zal al gauw één jaar bedragen (voor de WIA geldt twee jaar). Vanaf het begin moet u dan premie betalen, maar de tijd, waarin u het risico loopt op arbeidsongeschiktheid is zeer beperkt. De uitkeringsperiode dus nog beperkter.

Als laatste: de uitvoering zou in handen komen van UWV en de Belastingdienst. Twee organisaties, die het toch al moeilijk genoeg hebben. Bij het UWV kampt men met grote problemen bij de uitvoering van de WIA (de AOV voor werknemers). En bij de Belastingdienst piept en kraakt het in alle geledingen. Volgens staatssecretaris Van Rij is nieuw beleid niet mogelijk voor 2027 gezien de situatie bij de Belastingdienst. Minister Van Gennip (Sociale zaken en werkgelegenheid) wil de verplichte AOV liefst al in 2025 in laten gaan.

Kortom, een voornemen met de nodige “uitdagingen”!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.