Ondernemer volgens de Belastingdienst? – 2: de BTW

In een eerder bericht kwam al een aspect van het ondernemerschap ter sprake, nl. of de Belastingdienst u voor de Inkomstenbelasting als ondernemer ziet.

Velen zullen denken, dat, als je voor de ene belasting ondernemer bent, je dat ook wel voor een andere belasting zult zijn.

Dat ligt toch anders. De Inkomstenbelasting kent een eng ondernemersbegrip, de BTW echter een heel ruim. Bij de IB speelt vooral de winstdoelstelling een rol.

Streeft men maar een inkomen uit de ontplooide activiteiten en is dat in alle redelijkheid ook te verwachten. En dat streven moet er natuurlijk ook op langere termijn zijn.

Voor de BTW gaat het er echter om of iemand economische activiteiten ontplooit. Een winstdoelstelling is niet van belang, maar het duurzaamheidsvereiste weer wel. Voor de BTW ben je dus veel eerder ondernemer dan voor de IB. Alleen het ontplooien van activiteiten is al voldoende. De BTW richt zich ook op de activiteit; de IB richt zich op degene, die die activiteiten ontplooit.

Ondernemers voor de IB zijn eigenlijk altijd óók ondernemer voor de BTW. Maar andersom hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand, die naast zijn reguliere baan wat bijverdient met de verkoop van zelf gemaakte sieraden. In zo’n situatie wil men “gewoon uit de kosten komen” en is er dus geen winstdoelstelling. Maar er worden wel economische activiteiten ontplooit en dus is de BTW van toepassing. Als dat niet het geval zou zijn, zou dat een benadeling inhouden van mensen, die dezelfde activiteit ontplooien, maar dat ook doen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Een ander aspect, dat nog wel eens verwarring geeft is wie nou eigenlijk de ondernemer is. Voor de IB is dat de natuurlijke persoon zelf (de ondernemer). Voor de BTW is dat de onderneming. Bij eenmanszaken komt dat op hetzelfde neer. Maar bij bijv. een vennootschap onder firma is dat samenwerkingsverband voor de BTW de ondernemer. Maar voor de IB zijn de afzonderlijke vennoten ieder ondernemer.

Ook hoor ik nog wel eens, dat zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten etc.) voor de BTW geen ondernemer zouden zijn, omdat die geen BTW hoeven af te dragen. Voor de BTW zijn dat echter wel ondernemers (economische activiteiten). Alleen zijn hun activiteiten vrijgesteld en daarom hoeven ze geen aangifte voor de BTW te doen. Als een fysiotherapeut een sportschool begint, zijn die activiteiten niet vrijgesteld. De fysiotherapeutische activiteiten blijven dat wel.

Het ondernemersbegrip voor de BTW is dus qua karakter anders en veel ruimer dan dat voor de IB. De BTW is ook eigenlijk niets meer of minder dan een belasting op consumptie.  Het zou natuurlijk veel zuiverder zijn om dan de consument te belasten.

Maar dan zou iedere consument (ook buitenlanders, die hier iets kopen) aangifte moeten doen van hun consumptie en op grond daarvan die consumptiebelasting moeten betalen. Dat wordt natuurlijk een zeer omvangrijk administratief circus om nog maar niet te spreken van de betaling van die verschuldigde belasting. Weinig mensen zullen bij elke aanschaf alvast die 21 % op een spaarrekening zetten. Daarom de BTW: de leverancier heft de belasting bij de afnemer en draagt dat geïncasseerde geld af aan de Belastingdienst. Dit is het “beginsel van de minste pijn”.

Nog een weetje over de BTW: de BTW-inkomsten over 2023 zullen naar verwachting tussen de € 75 en € 80 miljard bedragen. Dat is in dezelfde grootte als de Inkomstenbelasting (incl. de loonheffing als voorheffing op de IB).

Kortom, zowel voor ondernemers als consumenten heeft de BTW aspecten, die niet altijd even bekend maar daarom niet minder belangrijk zijn.

 Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.