Ondernemer volgens de Belastingdienst?

In deze periode buigt menigeen zich over de aangifte Inkomstenbelasting. Eén van de vragen, die u moet beantwoorden is, of u een onderneming hebt.

 

Iedereen kent wel iemand, die “voor zichzelf is begonnen”. Misschien geldt dat voor u. Zo kunt u uw baas beu zijn, betere ideeën hebben of gewoon het kunstje zelf gaan doen.

Andere redenen kunnen gelegen zijn in een recent ontslag of het feit, dat iemand door leeftijd of gezondheid niet meer als werknemer aan de bak komt.

Vanaf dat moment noemt men zich “ondernemer”. Maar dat begrip is niet echt gedefinieerd. Soms is zelfs sprake van nog steeds een verkapt dienstverband, dat van een ondernemerssausje wordt voorzien.

Reden is vaak, dat de nieuwe “ondernemer” dan in aanmerking zou komen voor de welbekende ondernemersfaciliteiten.

Dat valt echter te bezien. De enkele inschrijving bij de KvK of het roepen, dat je ondernemer bent betekent niet, dat dat fiscaal ook zo is. Allereerst is er een verschil tussen de BTW en de Inkomstenbelasting, die allebei een ander ondernemersbegrip hebben. Over de BTW een andere keer.

Voor de Inkomstenbelasting ben je niet 1-2-3 ondernemer. Er moet allereerst sprake zijn van een organisatie van kapitaal en arbeid (soms is een laptop al voldoende). Daarnaast moet iemand activiteiten ontplooien om winst te maken én die winst moet redelijkerwijs ook te verwachten zijn.

Als die laatste eis er niet zou zijn, zouden veel hobby-matige activiteiten als onderneming worden gepresenteerd. Nauwelijks opbrengsten, maar de kosten komen deels ten laste van de Belastingdienst. Wie wil dat nou niet.

De voornoemde eisen zijn natuurlijk nogal algemeen. Het gaat erom de werkelijke situatie te beoordelen. Maakt iemand reclame? Is sprake van investeringen? Hoeveel opdrachtgevers / klanten heeft men? Loopt iemand ook echt een ondernemersrisico, bijvoorbeeld als debiteuren niet betalen.

Tot een paar jaar geleden bestond de VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie. Als je die verklaring op de juiste manier invulde, was je al gauw ondernemer met alle voordelen van dien. Het probleem van de VAR was, dat er nauwelijks op werd gecontroleerd.

De VAR werd opgevolgd door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, die gericht is op het bestrijden van schijnzelfstandigheid. De Wet DBA is inmiddels ook afgeschaft. Wel kunnen modelovereenkomsten worden gebruikt, die door Belastingdienst en UWV zijn goedgekeurd.

En ook al heeft u zich in de aangifte Inkomstenbelasting als ondernemer aangemeld dan biedt dat nog geen zekerheid; ook niet als uw aangifte is geaccepteerd. Bij een daadwerkelijke controle van uw activiteiten kan de Belastingdienst daar altijd op terugkomen. Tot vijf jaar terug.

Al met al is er dus nog veel onduidelijkheid, zowel voor de potentiële ondernemer als zijn klant. Ja, óók voor de klant: als er geen sprake is van ondernemerschap kan het zijn, dat die klant ineens inhoudingsplichtig blijkt te zijn.

Kortom, het is niet altijd even eenvoudig om vast te stellen of sprake is van ondernemerschap. Reken uzelf dus niet meteen rijk met ondernemersfaciliteiten als zelfstandigen- en startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Beter nog: praat er eens over met een deskundige!

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.