Als u eenmaal advies heeft ingewonnen kunt u op verschillende wijzen verder gaan.

Eén mogelijkheid is dat u zelf ‘aan zet’ blijft en op momenten, dat u het nuttig vindt, contact heeft met uw adviseur.

De adviseur blijft aan de zijlijn staan, terwijl u zelf uw belangen behartigt. 

Een andere mogelijkheid is, dat R&S Consult voor u als gemachtigde optreedt.

Dit betekent dat R&S Consult alle afspraken, die met u zijn gemaakt, voor u uitvoert.

Hierbij vindt natuurlijk regelmatig ruggespraak plaats om zeker te zijn, dat nog steeds gebeurt wat u voor ogen stond.

Als gemachtigde gaat R&S Consult feitelijk ‘voor’ u staan en zorgt voor u voor de afhandeling en contacten met de betreffende organisatie.

Het voordeel voor u is in de eerste plaats, dat u flink ontzorgd wordt. Daarnaast kan het uw kans op succes vergroten. Niet alleen heeft R&S Consult meer ervaring, maar een zaakwaarnemer is ook neutraler en minder emotioneel ten aanzien van het geschil.

Vooral bij grotere belangen kan dat een voordeel zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.