Als u eenmaal advies heeft ingewonnen kunt u op verschillende wijzen verder gaan. Zo kan R&S Consult voor u optreden als gemachtigde.

Maar u kunt ook zelf ‘aan zet’ blijven en op momenten, dat u het nuttig vindt, contact hebben met uw adviseur.

Terwijl u zelf uw belangen behartigt, is R&S Consult op de achtergrond beschikbaar voor eventuele ondersteuning.

Als R&S Consult gaat optreden als gemachtigde, betekent dit, dat R&S Consult alle afspraken, die met u zijn gemaakt, voor u uitvoert.

Hierbij vindt natuurlijk regelmatig ruggespraak plaats om zeker te zijn, dat nog steeds gebeurt wat u voor ogen stond.

Als gemachtigde gaat R&S Consult feitelijk ‘voor’ u staan en zorgt voor u voor de afhandeling en contacten met de betreffende organisatie.

Het voordeel voor u is in de eerste plaats, dat u flink ontzorgd wordt. Daarnaast kan het uw kans op succes vergroten. Niet alleen heeft R&S Consult meer ervaring, maar een zaakwaarnemer is ook neutraler en minder emotioneel ten aanzien van het geschil.

Vooral bij grotere belangen kan dat een voordeel zijn.

Meer informatie over de mogelijkheid iemand voor u als gemachtigde op te laten treden vindt u hier.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.