Rijk en toch Toeslagen?

Voor mensen met een niet al te hoog inkomen en vermogen zijn er allerlei tegemoetkomingen. Bekende tegemoetkomingen zijn de toeslagen.

Zo is er een huurtoeslag als het inkomen eigenlijk te laag is voor de te betalen huur. En natuurlijk de zorgtoeslag om de premie van de zorgverzekering betaalbaar te houden.

Die toeslagen stoppen bij een bepaalde hoogte van het inkomen. Maar ook het vermogen speelt een rol.

Een miljonair met alleen AOW heeft op grond van zijn inkomen (AOW) weliswaar recht op toeslagen, maar heeft eigenlijk geen toeslag nodig. Hij is immers miljonair.

Als het vermogen op 1 januari hoger is dan € 31.747,– (€ 63.494,– mét toeslagpartner) vervalt het recht op huurtoeslag voor dat betreffende jaar. Deze cijfers gelden voor 2022 en worden jaarlijks aangepast.

Verwacht u, dat uw vermogen op 1 januari a.s. net wat hoger is dan de grensbedragen voor 2023 (die dus iets hoger zullen zijn dan de hiervoor vermelde bedragen) dan kunt u nu nog actie ondernemen. Mocht u begin 2023 een hoge uitgave verwachten dan kunt u het vermogen op 1 januari verlagen door die uitgave al in december te doen. Denk aan een nieuwe auto, die dan vóór 1 januari betaald moet zijn. De bestelling op zich leidt niet tot een lager vermogen. De auto kan dan een ineens een stuk goedkoper worden, als het voordeel van een hogere toeslag meegenomen wordt.

Een denkfout, die vaak wordt gemaakt: het geld aan iemand uitlenen of contant opnemen. Dat leidt alleen tot een omzetting van het vermogen en niet tot een verlaging. Die truc werkt dus gewoon niet; u blijft immers even rijk.

En: na 1 januari bent u gewoon te laat. Dan kan zelfs R&S Consult niets meer voor u betekenen.

Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande voorbeeld betreft alléén de huurtoeslag. Voor andere toeslagen gelden weer andere grenzen voor inkomen en vermogen!

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.