Verzekerd van hoge kosten

Wie weet hebt u er ook één: een Woekerpolis. Onlangs heeft de rechter geoordeeld, dat sommige beleggingsverzekeringen en aanverwante producten in het verleden te hoge kosten met zich mee brachten en dat de aanbieders daar in de regel ook geen duidelijkheid over gaven. De klant was vooral verzekerd van hoge kosten.

Zegt dit u niks? Zoek op internet dan op “woekerpolis” en u leest hoe velen in het pak zijn genaaid.

Zekerheid kost geld; en verzekeren dus ook. En dat is ook goed te begrijpen:

Een verzekeraar neemt uw risico en dat van anderen over. De verwachte schadelast van het collectief slaat men dan eigenlijk hoofdelijk om. Zie hier de basis van de “onderlinge waarborgmaatschappij”. Dit was eigenlijk een coöperatie van ondernemers of particulieren, die eenzelfde risico liepen en dat zo afdekten zonder winstoogmerk.

Dergelijke coöperaties bestaan niet meer. Ze zijn verzelfstandigd en opgegaan in grotere conglomeraten. En met een grotere afstand tussen verzekerden en verzekeraar kwam ook het winstoogmerk in beeld. De verzekeraar ging kijken hoe ver men de premie kon verhogen zonder dat de verzekerden naar een concurrent gingen.

Bij de gemiddelde schadeverzekering is die winstmarge laag: het zijn financiële producten, die voor de meesten te doorgronden zijn en er is een stevige concurrentie. Naarmate financiële producten complexer zijn haakt de gemiddelde ondernemer of particulier af (“het zal wel kloppen”). Daarnaast zijn complexe producten niet makkelijk onderling te vergelijken. Hier kan dus men een hogere marge realiseren. Die marge wordt aan de man gebracht als “kosten”; voor de afnemer wel te verstaan.

En hier ligt de basis voor de Woekerpolisaffaire. Deze verzekeringsproducten waren onderling moeilijk te vergelijken en de hoge winstmarge werd betaald door de verzekerden. Zolang de koersen stijgen is er niets aan de hand. Maar “bij laag water komen de wrakken boven”. De verzekeringen bleken ineens waardeloos. Niet zozeer door de dalende koersen, maar vooral door de hoge kosten, die men voor de kiezen kreeg. Bij sommige producten moest men er zelfs geld op toeleggen.

Uit het bovenstaande zijn een paar wijze lessen te trekken, die overigens ook op andere aspecten van belang zijn. Als eerste: als je iets niet begrijpt, doe het dan liever niet! Nummer twee: wat is de toegevoegde waarde van de complexiteit van een dergelijk product? En als u dan toch nog twijfelt, ga dan naar een onafhankelijk adviseur.

Houd daarnaast het belang van de verkoper in de gaten. De aanbieders profileerden zich als “adviseur”, maar waren eigenlijk verkoper. Een verkoper heeft belang bij het aan de man brengen van zijn producten; niet die van de concurrenten. Een adviseur kijkt samen met zijn cliënt naar verschillende producten van meerdere aanbieders.

Met de uitspraak is het laatste woord nog niet gezegd, want de beide verzekeraars hebben al aangekondigd de materie voor te leggen aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan zijn we toch al gauw weer twee jaar verder. En daarna moet men nog overeenstemming bereiken over de compensatie. De afwikkeling van de Woekerpolisaffaire kan dus nog jaren duren. Jaren, waarin de gedupeerden vaak nog steeds in grote onzekerheid verkeren. En laat men die producten nou i.v.m. de zekerheid hebben afgesloten.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.