Bij de uitvoering van opdrachten heeft R&S Consult zowel oog voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening als voor de begeleiding van het proces zelf.

De werkwijze is pragmatisch, doelgericht, informeel, vertrouwelijk, kritisch en soms confronterend. 

Het geeft misschien een warm gevoel als iemand met u meepraat, maar uiteindelijk heeft u meer aan een kritische sparring partner.

De kans op succes is voor u dan toch groter. En uiteindelijk gaat het daarom.

De start is altijd een volledig vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we uw vragen.

Op welke punten heeft u behoefte aan advies? Een fiscaal vraagstuk? Een financieringskwestie met uw bank? Uw pensioenvoorziening?

Of hebt u een geschil met een overheidsinstantie? En natuurlijk bespreken we of u alleen advies zoekt, of, dat u ook wilt worden begeleid in het vervolgtraject.

Eigenlijk is het overbodig om dit nog op te merken, maar uiteraard kunt u rekenen op een vertrouwelijke behandeling van uw aangelegenheden.

Iedere vraag van een klant en daarmee iedere dienstverlening is weer anders. De aard en de omvang van de opdracht maar ook het type klant kennen soms flinke verschillen. Daardoor hanteert R&S Consult in de werkwijze in principe geen vaste tarieven voor de dienstverlening.

In de regel geldt een vast tarief per uur. Een afspraak op basis van een vaste prijs voor een specifieke opdracht komt echter ook voor. Incidenteel, als de vraag zich daartoe leent, werkt R&S Consult op basis van “no cure no pay“.

Tijdens het eerste vrijblijvende en kosteloze gesprek bespreken we niet alleen met elkaar wat uw vraag is, maar ook wat de te verwachten inzet is en wat hiervoor de kosten zijn.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.