Zelfverzekerd onverzekerd

Iedereen in Nederland heeft verzekeringen. En die zijn er ook in alle soorten en maten. Denk aan de volksverzekeringen (zoals de AOW), die voor iedereen gelden en de werknemersverzekeringen (WW, WIA) voor werknemers.

Daarnaast heeft eigenlijk iedereen wel een basaal particulier verzekeringspakket, waarin bijv. inboedel, opstal en wettelijke aansprakelijkheid zijn opgenomen.

Het wordt anders als iemand actief wordt als ondernemer.

Zeker in de beginfase denkt men daar nog niet aan. De omzet is nog niet hoog genoeg, men heeft er geen tijd voor of denkt, dat men eventuele schade wel onder de particuliere dekking kan laten vallen. En dat laatste is dus niet waar. Particuliere verzekeringen geven dekking in de particuliere sfeer en niet daarbuiten.

Maar welke verzekeringen heeft een ondernemer nu eigenlijk nodig? Allereerst een aansprakelijkheids- verzekering voor ondernemingen; dus naast de particuliere WA. Denk aan de spreekwoordelijke oude Chinese vaas, die u bij een klant omstoot. Maar als u een ondeugdelijk product verkoopt kan dat ook tot aansprakelijkheid leiden. En de veroorzaakte schade hoeft niet alleen van materiële aard te zijn. Een afgeleide van de bedrijfs-WA is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering als een klant schade lijdt door uw adviezen.

Andere vormen van zakelijke verzekeringen: de bedrijfsinventaris, het bedrijfspand, cybercriminaliteit, arbeidsongeschiktheid etc. Bij het begin van de onderneming zal het aantal verzekeringen bepekt zijn. Naarmate de onderneming groeit komen andere verzekeringen in beeld en / of moet de dekking worden uitgebreid.

De selectie begint eigenlijk altijd bij het bepalen van de schade, die u zelf niet kunt dragen: dát is, waar u die verzekering voor nodig heeft.  Als u een schade zelf kunt dragen is verzekeren eigenlijk niet nodig. Leg dan wel een buffer aan voor het geval dat het onverhoopt toch fout gaat. Een variant daarop is wel een verzekering af te sluiten, maar met een hoger eigen risico. Naarmate het eigen risico hoger is, daalt de premie vaak significant. Dat eigen risico is dan de schade die u zelf kunt dragen.

Overigens is ook een verzekeringsmaatschappij blij met een hoger eigen risico. Kleine schades kosten in de regel evenveel afhandelingscapaciteit als grote schades. Door die kleinere schades voor rekening van de verzekerde te laten komen zijn beide partijen dus goedkoper uit.

Wat ook helpt zijn preventiemaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door de kans op schade te beperken: als uw pand goed beveiligd is, betaalt u minder premie. Maar preventie kan er ook toe leiden, dat de eventuele schade beperkt blijft. Brandwerende voorzieningen kunnen voorkomen, dat het gehele gebouw inclusief inventaris in vlammen op gaat.

Maar, zoals bekend, een verzekeringsmaatschappij is uw grootste vriend als de polis wordt afgegeven en de premie wordt geïnd. Bij een beroep op de verzekering wordt u vaak met het nodige wantrouwen benaderd. Ineens blijken er allerlei uitsluitingen te zijn, vastgelegd in de polisvoorwaarden. De welbekende “kleine lettertjes op de zijkant van het papier”. Lees daarom die voorwaarden goed door! Hierin staat wat u specifiek met de verzekeraar overeen bent gekomen. Dat voorkomt achteraf vervelende verrassingen.

Kortom, verzekeren is eigenlijk een kwestie van balanceren, dat naarmate de belangen groter zijn meer tijd en moeite zal kosten. Maar hoe zelfverzekerd u misschien ook door het leven gaat, u zult toch moeten weten, waar de risico’s liggen en welke gevolgen daar uit voort kunnen vloeien. Want zekerheid in het leven bestaat niet.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

 

 Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073bedrijfsadvies.nl.

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.