Zorgen om uw zorgverzekering…

Een paar weken voor Sinterklaas valt de eerste surprise al op de deurmat: uw nieuwe zorgpolis! En dat leidt voor veel mensen tot extra zorgen; zeker in deze toch al dure tijden.

En u ontkomt er niet aan. Allereerst is er een wettelijke plicht om een basisverzekering af te sluiten.

Maar ook als dat niet het geval zou zijn is zo’n verzekering raadzaam. Een behandeling in een ziekenhuis kan al gauw duizenden euro’s kosten.

Zonder volledigheid te pretenderen zo maar een paar tips, die van pas kunnen komen.

Allereerst de budgetpolis: die kent vaak een veel lagere premie dan de reguliere natura-verzekering.

Maar u bent wel veroordeeld tot een selecte groep zorgverleners, waar uw verzekeraar een contract mee heeft gesloten. Zo kreeg iemand na een bezoek aan een niet-gecontracteerd ziekenhuis laatst een extra rekening van zo’n € 1.600. Dat is bijna de jaarpremie van een basisverzekering.

Een verhoogd eigen risico klinkt ook altijd aantrekkelijk: de premie daalt grofweg met de helft van de verhoging van dat eigen risico. Mochten door onvoorziene omstandigheden de kosten toch hoger uitvallen, dan bent u die premiebesparing dus gauw kwijt. Dit is dus alleen aan te raden bij een blakende gezondheid. En ook dan kan het nog anders uitpakken.

Een voordeel, dat u niet kan ontgaan (als u het zich kunt permitteren), is het betalen van de premie in één keer. Vaak leidt dat tot een korting van 1 á 2 %. Toch weer een paar tientjes. Bijkomend voordeel: als u die jaarpremie voor 1 januari betaalt, daalt ook uw vermogen en dus de grondslag voor Box 3. En misschien komt u volgend jaar ineens wél voor toeslagen in aanmerking (zie het bericht van 4 november).

En dan de tandartsverzekering, die buiten de basis- en aanvullende verzekering kan worden afgesloten. Uitzonderingen daargelaten vallen de vergoedingen vaak tegen in vergelijking tot de premie. Een verzekeraar stelt in de regel als eis, dat uw gebit “gesaneerd” is. Eerst zult u dus eventueel achterstallig onderhoud op eigen kosten moeten laten uitvoeren voor u als verzekerde wordt geaccepteerd.

Bij aanvullende verzekeringen is de vergelijking wat moeilijker. Het komt er eigenlijk op neer of u de premie er met de verwachte behandelingen uit denkt te krijgen. Stel u moet elke twee weken naar de fysiotherapeut á € 30 per consult en uw aanvullende polis dekt 18 behandelingen. Als u verder niets te declareren hebt, is de aanvullende verzekering voordelig als de premie lager is dan 18 keer € 30. De overige 8 consulten komen altijd voor uw rekening.

Zo’n aanvullende verzekering wordt dan ook juist afgesloten door mensen, die meer kosten verwachten dan de premie. Dat calculerende gedrag leidt er toe, dat verzekeraars de vergoedingen van zo’n aanvullende verzekering steeds meer gaan beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het aantal consulten te beperken of de vergoeding per consult.

Er is nog veel meer van belang bij de selectie van de juiste zorgpolis. Neem er de tijd voor en blijf niet op de automatische piloot bij uw huidige verzekeraar.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met R&S Consult. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Doorsturen van dit bericht is toegestaan, maar dan wel met bronvermelding: 073financieeladvies.nl

R&S Consult spant zich in om de inhoud van deze website en bovenstaand bericht zo actueel, juist en volledig mogelijk te houden. Desondanks is het mogelijk dat inhoud gedateerd, onvolledig en/of onjuist is.